Wachtlijstprocedure

De wachtlijst

De EVN werkt met een centrale wachtlijst voor mensen die graag een eurasierpup willen.

Om op deze wachtlijst te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • U neemt contact op met pupinfo
 • U gaat meerdere Eurasiers in levende lijve ontmoeten (de pupinfo helpt U hierbij)
 • U wordt lid van de EVN (dit bent u als de contributie betaald is)
 • U vult het wachtlijst formulier volledig in en stuurt het terug naar de pupinfo.

Positie

Uw positie op de wachtlijst wordt bepaald door:

 • De inschrijvingsdatum als lid van de EVN (betaaldatum contributie)
 • De datum waarop uw wachtlijstformulier bij het secretariaat/pupbemiddeling binnenkomt
 • De keuze voor een reu of een teef
 • Eventuele eigen andere wensen.

Kortom, wie het langst op de wachtlijst staat voor een pup zal als eerste aan de beurt zijn.

Op de hoogte

Als u in de bovenste regionen van de wachtlijst bent beland en mogelijk voor een pup uit het eerstvolgende nest in aanmerking komt, wordt u middels een brief hiervan op de hoogte gesteld. De EVN vraagt mensen op de wachtlijst wel dringend om belangrijke veranderingen aan de vereniging door te geven, zoals:

 • Een lange vakantie, waardoor u niet bereikbaar bent voor de pupbemiddeling
 • Een verhuizing, tijdelijk of permanent
 • Gezinsuitbreiding (baby erbij, andere hond erbij)
 • Veranderingen op het gebied van gezinssamenstelling of werkomstandigheden

Neemt u in deze gevallen alstublieft contact op met de pupbemiddeling.