Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 september 2021, is er bij stemming akkoord gegaan

met een verhoging van de pupprijs naar 1600,- euro, de borg is verhoogd naar 400,- euro.