Schildklieronderzoek

Wat is de schildklier en wat doet deze?

De schildklier is een hormoonklier, die vlakbij het strottenhoofd in de nek van de hond zit. Je kunt hem niet voelen. De hormonen die door deze klier worden geproduceerd regelen allerlei processen in het lichaam van de hond, waarbij samengewerkt wordt met andere klieren in de hersenen (de twee hypofysen, de hypothalamus en de adenohypofyse).

De hormonen die de schildklier maakt zijn T3 (triiodthyronine) en T4 (thyroxine). Deze komen in twee vormen voor: passief (T3 en T4) en actief (free T3 en free T4). Als de concentratie van het schildklierhormoon (T4) in het bloed daalt, reageert de adenohypofyse door het hormoon TSH (schildklier stimulerend hormoon) aan te maken. Wanneer er voldoende schildklierhormoon in het bloed aanwezig is wordt de productie van TSH gestopt.

En als de schildklier niet goed werkt?

De productie van voldoende schildklierhormonen is erg belangrijk, want ze zijn de “motor” voor de stofwisseling. Ze regelen in een lichaam alle groeiprocessen, waarbij je kunt denken aan de juiste ontwikkeling en groei van de organen. Maar ook de (vet) verbranding, de eiwitproductie en de voortplantingscyclus. Daarbij hebben deze hormonen ook invloed op het zenuwstelsel, wat weer zijn weerslag kan hebben op het gedrag van de hond. Te lage concentraties schildklierhormonen in het bloed hebben dus gevolgen voor het hele lichaam van uw hond.

Meestal wordt de ziekte pas merkbaar/zichtbaar, wanneer de hond ruim 5 jaar oud is. De eigenaar gaat naar de dierenarts omdat de hond bijvoorbeeld:

 • een infectie heeft die steeds terugkeert (bv. een oorontsteking of een wondje dat maar niet goed heelt)
 • toch wel erg zwaar wordt (ondanks voldoende beweging en aangepast “slank” dieetvoer)
 • vachtproblemen heeft (kale plekken, jeuk, lange periode van verharing, doffe droge vacht, schilferige huid)

Behandeling

Als een dierenarts een vermoeden heeft dat het om een schildklier onderfunctie gaat, wordt een bloedtest gebruikt, waarbij meestal T4 en TSH wordt gemeten om het vermoeden te bevestigen.

Als de bloedtest uitwijst dat de waardes passen in het beeld van een schildklier onderfunctie, wordt de hond behandeld met schildklierhormoon in tabletvorm. Deze tabletten zal de hond de rest van het leven moeten blijven gebruiken. De behandeling heeft in de meeste gevallen een zeer positieve uitwerking op het welbevinden van de hond!

De Eurasier en schildklierafwijkingen

Een schildklier onderfunctie is een ziekte die bij een steeds groter aantal hondenrassen steeds vaker wordt vastgesteld. Zover wij op dit moment weten, behoort de Eurasier (nog) niet direct tot de rassen waar de afwijking overmatig veel voorkomt.

Toch zien wij ook bij de Eurasier een stijgend aantal honden met een schildklier onderfunctie. Om problemen voor te zijn, willen wij als rasvereniging en Eurasier liefhebbers, graag weten hoe het er met ons ras voorstaat. We willen de Eurasier immers gezond houden en niet over 10 jaar moeten constateren dat het een ziekte is, die “normaal” is bij de Eurasier!

In de afgelopen 2½ jaar heeft de EVN daarom Eurasier eigenaren regelmatig geïnformeerd over de ziekte en zijn de fokkers geadviseerd om hun honden te laten testen. De fokkers van de EVN besloten in het fokoverleg van december 2007 dat ze een verplicht schildklieronderzoek voor fokdieren wilden opnemen in het fokreglement. Dit werd door de Algemene Ledenvergadering van de EVN in maart 2008 aangenomen.

Onderzoek

Eind 2008 hebben zich, na een oproep op de website en in het clubblad, bijna 30 Eurasier eigenaars aangemeld en meegedaan aan het grote “rijen” schildklieronderzoek, dat door de EVN werd georganiseerd in Gouda. Een heel grote opkomst! Bijzonder aan dit onderzoek was, dat de deelnemers ook bloed gaven voor het doen van DNA onderzoek naar schildklierafwijkingen.

Nadat de uitslagen van het onderzoek in Gouda bekend werden, besloot het bestuur van de EVN, op voorstel van de fokcommissie, dat het zeker zinvol was om door te gaan met het onderzoek.

Aanpassing fokreglement

In het fokreglement dat op 29 maart 2009 door de Algemene Ledenvergadering van de EVN is aangenomen, werd dan ook een schildklieronderzoek, waarbij T4, Free T4, TSH en Tgaa* worden onderzocht door een van te voren bepaald laboratorium, verplicht gesteld voor alle fokdieren. Ook is de borg verhoogd voor de pups die vanaf die datum worden geboren.

Een schildklieronderzoek maakt vanaf dit moment naast het onderzoek op HD, PL en oogafwijkingen onderdeel uit van de voorwaarden om de borg terug te krijgen.

Samenwerking

De EVN maakt, net als zusterverenigingen in Duitsland en Zwitserland, gebruik van hetzelfde vaste laboratorium voor het uitvoeren van het onderzoek. De gegevens zullen worden opgenomen in een gezamenlijke database, waardoor we in de toekomst kunnen beschikken over vergelijkbare gegevens. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in de mate waarin de afwijking voorkomt en de waardes die voor de Eurasier van toepassing zijn. Op die manier hopen we goed overwogen keuzes te kunnen maken zeker als het gaat om beslissingen op het gebied van fokken.

Hoe gaat het in zijn werk, het schildklieronderzoek?

U ontvangt na aanvraag via de post een enveloppe met daarin een aantal dingen:

BuisjeOnderzoeksopdrachtEnveloppe

Het buisje is bedoeld om het serum – gemaakt van het bloed van uw hond – in op te vangen. De onderzoeksopdracht voor het Duitse laboratorium is al door de EVN ingevuld. Op de enveloppe is het adres in Duitsland al voorgedrukt.
Verder ontvangt u als ontvangstbevestiging van uw aanvraag (die pas definitief is als het geld voor het onderzoek op rekening van de EVN staat) via de mail een aantal bijlagen:

 • één voor u zelf, met de werkwijze (lees die goed door!),
 • één voor uw dierenarts waarin wordt verteld hoe alles in zijn werk gaat, met betrekking tot het onderzoek, de bloedafname en de wijze van verzending,
 • en een vragenlijst die u ingevuld na de bloedafname aan  schildklieronderzoek@eurasier.nl moet terugsturen

De uitslag

Nadat uzelf of uw dierenarts het pakketje – gewoon als brievenbuspost, het past echt gewoon in een brievenbus – heeft opgestuurd naar het laboratorium wordt in de regel binnen 2 weken na ontvangst (in DL) de uitslag door het laboratorium doorgegeven aan de EVN. De uitslag wordt samen met de vragenlijst doorgestuurd aan de  Duitse dierenarts belast met het schildklieronderzoek bij de Eurasier. Daarna ontvangt u zelf de uitslag met eventuele opmerkingen of advies, van de dierenarts. U kunt de uitslag dan zelf meenemen naar uw eigen dierenarts en deze met hem of haar bespreken.

BELANGRIJK

Om het juiste moment voor het afnemen van het bloed zo zorgvuldig mogelijk te kiezen, is het verstandig om rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 • Leeftijd: Om mee te doen aan het onderzoek moet uw hond minstens 14 maanden oud zijn, dit is de leeftijd dat de meeste honden een 1e vervolgenting nodig hebben.
 • Entingen e.d.: Tussen het geven van een enting en/of ontworming en de daaropvolgende bloedafname t.b.v. het schildklieronderzoek
  moet minstens 8 weken zitten. Natuurlijk kunt u de enting wel combineren met het afnemen van het bloed, maar dan eerst bloed afnemen
  en dan pas de enting laten doen!
 • Medicijnen: Ook het geven van medicijnen kan de waarden bij een onderzoek beïnvloeden. Indien uw hond kortgeleden nog medicijnen heeft gehad, kunnen deze de waarden beïnvloeden. Met name pijnstillers en middelen tegen jeuk zijn bekend als het hierom gaat, maar ook “onschuldige” homeopathische middelen kunnen invloed uitoefenen. Wanneer dit wordt gebruikt moet dit op het vragenformulier worden ingevuld.
 • Hormonen: Bij teefjes worden de schildklierwaarden (met name de T4 en Free T4 waarde) ook sterk beïnvloed door de loopsheid cyclus. Het beste moment om een schildkliertest af te nemen is ongeveer 12 tot 16 weken na het begin van de laatste loopsheid.
 • Stress: Bij sommige reuen, kan een overvloed aan loopse teefjes in de buurt, de hormonen soms op hol doen slaan. Dit levert een bepaalde mate van stress op, die ook de uitslag kan beïnvloeden.
  Tips voor het maken van een afspraak met de dierenarts:
 • Altijd aan het begin van de week (dus niet op vrijdag) uw afspraak om bloed af te nemen plannen (i.v.m. de verzending met de post)
 • Het liefst in de ochtenduren
 • Uw hond moet nuchter zijn: (dus 12 uur of langer geleden voor het laatst hebben gegeten)

Heeft u nog vragen, neem dan contact op door een mail te sturen naar schildklieronderzoek@eurasier.nl

Wilt u meedoen met het schildklieronderzoek?

U kunt gebruik maken van het aanbod om voor een aantrekkelijk laag bedrag (slechts 52,50 euro, excl. verzend- en consultkosten) uw eigen Eurasier uitgebreid te laten testen bij uw vertrouwde eigen dierenarts. Meld uw hond hier aan voor het schildklieronderzoek.