Rectificatie nestbezoeker Claudia Salminen

Per abuis is in het vorig clubblad vermeld dat Claudia Salminen aspirantnestbezoeker is. Dit is niet juist. Claudia heeft in 2017 haar opleiding tot nestbezoeker volledig afgerond.

Onze excuses voor deze fout.

Ga terug