Medische keuring en borg

Medische keuring & Borg

Als u een Eurasier pup via de EVN koopt dan betaalt u bovenop de aankoopsom nog een borg. Op dit moment is dat € 275,00 (tweehonderd en vijfenzeventig euro). Dit bedrag wordt gestort in het “Borgfonds”. U krijgt dit bedrag terug als u van uw hond de uitslagen van de medische keuring, te weten het onderzoek op Heupdysplasie, Patella Luxatie en erfelijke oogafwijkingen en schildklieronderzoek, aan de EVN heeft teruggestuurd. Op deze manier proberen we de nieuwe eigenaren te stimuleren de bovengenoemde onderzoeken te doen, voor zichzelf en het welzijn van de individuele hond, als voor het behouden van de gezondheid van het ras.
U kunt de leeftijd waarop de onderzoeken gedaan moeten worden terugvinden in het laatst aangenomen fokbeleid, of hierover navraag doen bij het secretariaat.

Waarom borg?

Het spreekt vanzelf dat honden die voor de fok worden gebruikt gezond moeten zijn. Maar niet alleen de gezondheid van de honden die voor de fok worden gebruikt is belangrijk voor de Eurasier. Wat misschien wel even belangrijk is, is dat we als rasvereniging weten of ook de nestgenoten van een hond waarmee gefokt wordt gezond zijn. Hoe meer er bekend is, hoe meer inzicht men heeft, hoe beter dus!
Dus: Zelfs al bent u niet van plan om uw hond in te zetten voor de fok, dan is het toch ook prettig te weten dat uw hond gezond is. Maar ook dat uw hond bijv. een afwijking heeft, dan heeft het voor u als eigenaar een voordeel, hoe vroeger u namelijk ontdekt wat er aan de hand is, hoe sneller en beter u rekening ermee kunt houden en op deze manier uw hond evt. onnodige pijn of ongenoegen besparen.

Kortom: De borg geeft een extra stimulans om meer te weten te komen over de gezondheid van uw hond en op die manier een extra bijdrage te leveren aan het gezond houden van ons prachtige ras. De kosten die u maakt voor deze onderzoeken krijgt u (tot € 275,00) terug van de aanvankelijke aanschafprijs.

Mocht u uw hond niet willen laten keuren, dan vervalt het borgbedrag na 3 jaar aan de EVN.

De medische keuring

De keuring is een medisch onderzoek uiteenvallend in 4 gedeelten:

  • Patella Luxatie onderzoek
  • HD-röntgen onderzoek, door een beoordelaar van de RVB
  • Volledig oogonderzoek op erfelijke oogafwijkingen, door de RVB erkend
  • Bloedafname t.b.v. het schildklieronderzoek

Patella Luxatie

Patella Luxatie (PL) is een erfelijke afwijking en betekent “dislocatie van de knieschijf”. De knieschijf kan, als de poot in een rechte stand staat ‘wegschuiven’. De afwijking komt meestal voor bij kleinere rassen en bij teefjes lijkt het vaker voor te komen. De hond houdt de poot vaak op een aparte manier omhoog. Omgevingsfactoren zoals traplopen hebben geen invloed op PL. Deze afwijking wordt bij beoordeling in categorieën ingedeeld, te weten: de overgangsklasse (0-1) en vervolgens graad 1 t/m 4. Deze laatste graad houdt in een voortdurende beweging in de knieschijf waarbij deze niet meer op de plaats terug is te krijgen.

Het onderzoek

Dit onderzoek moet gedaan voorafgaand aan de röntgenopnamen!
LET OP: De hond mag dus nog niet onder narcose zijn!
Voor het PL-onderzoek is het voldoende dat de dierenarts een verklaring aflegt waarin het resultaat van het onderzoek in gradatie 1 t/m 4 wordt vermeld en door de dierenarts ondertekend. Deze verklaring neemt u mee en stuurt u op naar het secretariaat van de EVN, het wordt dus niet opgestuurd naar de Raad van Beheer.

Totdat de Raad van Beheer anders heeft beslist wordt dit onderzoek verricht door bij voorkeur dezelfde dierenarts die de HD foto’s maakt.

Heupdysplasie

Heupdysplasie (HD) is een afwijking in het heupgewricht van de hond waardoor deze moeilijk kan gaan lopen en erg veel pijn kan hebben. Een gedeelte van deze afwijking is erfelijk bepaald, en voor een ander gedeelte spelen omgevingsfactoren een rol (vooral de belasting op de gewrichten gedurende het eerste jaar kunnen soms de uitslag negatief beïnvloeden).
HD afwijkingen kunnen worden geconstateerd met behulp van HD röntgenfoto’s. Op die foto’s kan misvorming van het heupgewricht te zien zijn. De genomen foto’s worden door de dierenarts doorgestuurd naar de Raad van Beheer.

De ernst van de afwijking wordt door de Raad van Beheer beoordeeld door een beoordelingspanel van deskundigen. Deze beoordeling is ingedeeld in categorieën.

  • HD A betekent dat de hond vrij is van zichtbare heupafwijkingen (de hond kan echter wel drager v.d. afwijking zijn).
  • HD B is de overgangsvorm, er zijn geringe veranderingen waargenomen op de foto.
  • HD C is licht aanwezig.
  • HD D er zijn duidelijk veranderingen die passen in het ziektebeeld van HD gevonden.
  • HD E de heupgewrichten zijn ernstig misvormd.

De door de RvB gegeven beoordeling is een beoordeling naar een internationaal geldende FCI code. Hierdoor kan men de uitslagen van verschillende landen die volgens deze code werken vergelijken.

FCI= Federation Cynologique Internationale

Hoe gaat het in zijn werk?

De bedoeling is dat de hond op zijn rug, volkomen stil ligt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een soort “bak” waarin uw hond met uw hulp op zijn rug wordt gelegd en kan worden gefixeerd. De achterpoten worden recht naar achteren getrokken. Uw eigen relatie met uw hond is hierbij van belang. Lukt het u om de dierenarts hierbij goed te assisteren en uw hond te kalmeren terwijl u de voorpoten onder de oksels vast houdt, dan is het mogelijk om de foto’s goed te kunnen maken. Om de hond rustig te houden kan de dierenarts er voor kiezen uw hond een snuitje om te doen, zodat hij bezig is met zijn neus i.p.v. met het getrek aan zijn achterpoten.

Indien u echter weet dat uw hond niet makkelijk te kalmeren of bang is bij de dierenarts, raden wij u aan voor een narcose te kiezen. Sommige dierenartsen raden dit altijd aan, omdat het de slagingskans van de foto’s vergroot. (het is echter niet zo dat daarmee het resultaat van de uitslag positief wordt beïnvloed) Narcose houdt echter ook altijd een klein risico in. Het is aan u zelf om dit met uw dierenarts te bespreken.

Oogonderzoek

Het volledige oogonderzoek mag alleen worden verricht door gespecialiseerde oogartsen die aangesloten zijn bij de ECVO (European College of Veterinary Opthamologist). De uitslag van het onderzoek wordt beschreven op een Certificaat dat door de ECVO specialist aan u wordt meegegeven en waarin precies staat vermeld welke afwijkingen zijn vastgesteld. Deze uitslag wordt ook door de RVB erkend. Er zijn echter maar een paar van deze oogspecialisten in Nederland. Zij verrichtten hun werkzaamheden daarom reizend door het hele land bij diverse klinieken. Een actuele lijst met namen en adressen vindt u op de website van de RVB onder, fokkerij, gezondheid gedrag en welzijn, gezondheidsonderzoeken en oogonderzoek, of klik hier voor een directe link.

Het onderzoek

Vlak voordat de hond wordt onderzocht wordt er een vloeistof in het oog gedruppeld. Daarna worden met een lampje en een soort van vergrootglas de ogen onderzocht op erfelijke afwijkingen. U krijgt een formulier mee waarop staat aangegeven wat de bevindingen zijn van deze oogspecialist. Meestal krijgt U twee afschriften/doordrukken mee. Een exemplaar kunt U zelf behouden, en één stuurt U op naar het secretariaat van de EVN (samen met de HD uitslag en de patella verklaring, zorg er wel voor dat de evt. doorslag nog leesbaar is!)

De kosten

Over het algemeen zullen de kosten van het totale onderzoek rond de 275 euro liggen. Het kan de moeite lonen om bij meerdere dierenartsen te vragen. Ook verdoven kan bijv. een extra kostenpost zijn.

De uitslagen

De uitslagen van het HD, de PL, het oogonderzoek en de uitslag van het schildklieronderzoek, moet u zelf doorgeven aan het adres van de gezondheidsdata. Deze worden niet door de RVB aan de rasverenigingen doorgestuurd. Mocht u de kopieën niet kunnen digitaliseren kunt u ze versturen naar het postadres van het secretariaat.

Borg terugkrijgen

Als alle resultaten bekend zijn krijgt U de aan de EVN betaalde borg terug.
Als uw pup uit Duitsland komt is het vaak zo dat u de borg aan een Duitse fokker heeft betaald, die deze borg in het daartoe bestemde fonds voor de Duitse vereniging heeft gestort. Het is afhankelijk van de Duitse vereniging hoe u uw borg terug kunt krijgen. Hiervoor kunt u het best contact opnemen met de betreffende fokker of vereniging. De EVN kan u hier eventueel behulpzaam bij zijn.

NHSB nummer

Misschien heeft uw pup,bijvoorbeeld bij een pup uit het buitenland, nog geen officieel NHSB-nummer, dan moet dit eerst worden aangevraagd bij de RvB alvorens u in Nederland de keuring kunt laten doen. Dan kunt u ook pas de uitslagen door de RvB laten beoordelen.

Belangrijk: Vergeet niet de officiële stamboompapieren van de hond mee te nemen naar de dierenarts. Hierop staat namelijk het stamboomnummer. Dit nummer heeft de dierenarts nodig ter identificatie, het wordt afgedrukt op de foto’s die worden opgestuurd naar de Raad van Beheer.

Waar kunt u terecht voor deze onderzoeken?

Niet iedere dierenarts kan deze specialistische onderzoeken uitvoeren. Het zou voor uw Eurasier en uzelf prettig zijn, als al deze onderzoeken op 1 dag zouden kunnen worden uitgevoerd bij dezelfde dierenkliniek. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Er zijn maar een paar dierenklinieken in het land die genoeg specialisten “in huis” hebben om al deze onderzoeken uit te voeren volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer. En dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat deze verschillende specialisten niet op dezelfde dag aanwezig zijn in die kliniek.

Adressen

Natuurlijk kunt u via uw eigen dierenarts aan adressen van bevoegde dierenartsen voor het maken van HD-foto’s en oogonderzoeken komen. Binnen de EVN kunt u natuurlijk ook aan informatie komen over de keuring, vraag er bijv. eens na tijdens een wandeling, dan krijgt u ervaringen uit de eerste hand. Ook de Raad van Beheer kan u het adres van een dierenarts bij u in de buurt doorgeven die voor deze onderzoeken bevoegd is.
U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met de RVB.