Bestuur en commissies

EVN Contactgegevens

Correspondentieadres

EVN Secretariaat
Purperreiger 9
9648 DJ Wildervank
Nederland

Bankgegevens

Postbank 3082982 (IBAN NL91INGB0003082982 BIC INGBL2A) t.n.v. Eurasier Vereniging Nederland te Almere.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Dhr. John Stegman
T: +49 2449 919536

Secretaris

Dhr. Luit Huisman
T: (+31) 06 83271087

Penningmeester

Dhr. Arthur van Holst
Tjeukemeerstraat 25
1317 BL Almere
T: (+31) 036 5304173

 

Commissies

Fok en Gezondheid

Eurasier info & Bemiddeling

Media & Communicatie

Activiteiten

Contactpersoon Raad Van Beheer