IFEZ

 De IFEZ

Internationale Föderation für Eurasierzucht 
(Vertaling: Internationale Federatie voor het fokken van Eurasiers binnen de FCI)
De IFEZ is “Weltverband für Eurasier”(Vertaling: wereldverband Eurasier)

De IFEZ is een overkoepelende organisatie van Eurasier-clubs die zich sterk maken voor het behoud van de gezondheid en het karakter van de Eurasier.
Alle clubs die lid zijn van de IFEZ zijn erkend en aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Ze garanderen een serieuze manier van fokken. Let u er daarom bij de aankoop van een Eurasier pup op dat uw fokker lid is van één van de bij de IFEZ aangesloten clubs.
U zult dan goed worden voorgelicht en er zodoende een hondenleven lang plezier van hebben.

De IFEZ is opgericht in 1996 door de “Zuchtgemeinschaft für Eurasier”, een Duitse Eurasierclub. De IFEZ heeft als doel zoveel mogelijk Eurasierclubs in Europa te verenigen, zodat Eurasiers zullen voldoen aan de hoogste mogelijke fokstandaard.

De bij de IFEZ aangesloten Eurasierclubs wisselen alle voor de fok relevante gegevens betreffende gezondheid, uiterlijk en karakter van de bestaande Eurasier populatie met elkaar uit. Deze informatie wordt opgeslagen in een modern computer programma dat de IFEZ-leden in staat stelt om de daarin opgeslagen informatie te gebruiken voor het selecteren van de juiste partners bij de fok. Dit programma heet de IFEZ-database en wordt door één van onze vrijwilligers in de fokcommissie nauwkeurig bijgehouden.

IFEZ-Certificaat

Sinds 1999 wordt voor iedere Eurasier, die volgens de strenge regels van de IFEZ is gefokt, een bijzonder certificaat gemaakt. Dit wordt samen met de stamboom aan de pupkoper overhandigd. Op deze wijze wordt de hoge kwaliteit van de bij de IFEZ aangesloten verenigingen gedocumenteerd. Hiermee onderscheidt een IFEZ-fokker zich tevens van fokkers die eenvoudig een Chow-Chow met een Grote Keeshond kruisen, om pups te krijgen die lijken op een Eurasier. Deze pups hebben zeer zeker niets te maken met meer dan 40 jaar serieuze Eurasier fok, waarbij men planmatig en weloverwogen en goed doordachte kruisingen van de drie rassen Chowchow, Samoyeed en Wolfspits (grote grijze Keeshond) als uitgangspunt had.

Helaas werd ten tijde van het ontstaan van het ras verzuimd om de naam “Eurasier” wettelijk te deponeren. Daardoor kan tegen de zogenaamde “wildfok” op wettelijke gronden helaas niets worden ondernomen. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat een hond die een stamboom heeft die niet door de FCI is erkend een “echte Eurasier” is.

De kwaliteitsregels

  • Bij de fok ingezette Eurasiers bezitten een door de FCI (waar ook de Nederlandse Raad van Beheer (RVB) bij is aangesloten) erkende stamboom.
  • Een Eurasier wordt gefokt volgens de strenge regels van de IFEZ op het gebied van dierenwelzijn.
  • Ouderdieren zijn door een dierenarts onderzocht op de aanwezigheid van: Heupafwijkingen (HD)-Patella Luxatie, erfelijk oogafwijkingen en via bloedonderzoek wordt een beeld verkregen van de schildklierfunctie.
  • Een keurmeester of een daartoe bevoegd en opgeleide vertegenwoordiger van de bij de IFEZ aangesloten Eurasier Club stelt de fokgeschiktheid vast.
  • Dekking vindt plaats nadat op wetenschappelijke basis (via de IFEZ database) is vastgesteld dat de combinatie een goed uitgangspunt biedt voor het fokken van een standaardgetrouwe, gezonde en evenwichtige Eurasier.
  • Eurasiers mogen niet beroepsmatig/commercieel worden gefokt.
  • Fokinspecteurs bezoeken en beoordelen de omstandigheden waaronder ouderdieren en pups worden verzorgd en opgevoed.
  • De pups groeien op in een liefdevolle familiekring en worden zodoende vroegtijdig met mensen en hun omgeving vertrouwt gemaakt.

De IFEZ verenigingen

De bij de IFEZ aangesloten Eurasier Verenigingen zijn tegen het insluiten/buitensluiten of opsluiten van Eurasiers in kleine ruimten, kennels of benches. Problemen in de relatie en opvoeding worden daarmee niet opgelost. Het gebruiken van een bench bij het opvoeden van Eurasiers in huis wordt daarom in principe niet gezien als een geschikt middel.