Verhalten und Außenprüfung

* Deelname aan en een goede beoordeling van deze test maakt onderdeel uit van de foktoelating.

Waarom?

De meeste honden- en zeker Eurasier- worden tegenwoordig eigenlijk alleen gehouden als gezelschapsdier. Terwijl „De maatschappij“ steeds minder tolerant ten opzichte van huisdieren wordt, komen er steeds meer bij. Het gevolg daarvan is dat wij steeds meer verwachten van onze lievelingen.

Toen Julius Wipfel begon met de eerste kruisingen zo’n 50 jaar geleden (de wolf-chow), was zijn ideaal een familie- en gezinshond te fokken, iets dat in die tijd, vlak na de 2e wereldoorlog eigenlijk vrij bijzonder was. Honden hadden toen eigenlijk gewoon een functie, bijvoorbeeld waakhond, herdershond, jachthond maar „familie/gezelschapshond“? Nee, dat kende men toen niet…

In de afgelopen 50 jaar hebben Eurasier rasverenigingen en hun fokkers zich steeds bezig gehouden met het zo goed mogelijk, op jonge leeftijd al bekend maken van hun nestje Eurasier pups met de mensenwereld. U als eigenaar heeft daarvan de vruchten kunnen plukken en bent, als het goed is, daar verder gegaan waar de fokker gestopt is.

Angst en Agressie is erfelijk!

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gedrag (naast opvoeding) ook genetisch bepaald wordt: Wat er „genetisch“ niet in zit kan er ook niet uitkomen!

Dus, uw lieve sociale Eurasier kan zo zijn geworden door het werk van uw fokker en uw eigen inspanningen, maar beseft u ook dat uw geweldige hond deze eigenschappen alleen maar kan laten zien, als hij/zij er ook de genetische aanleg voor heeft?

De keerzijde is dat dit ook geldt voor de minder gewenste eigenschappen van onze familiehonden, zoals angst en agressie! Ook daar geldt, wat er niet in zit, kan er ook niet uitkomen!

Angstige honden hebben echt geen leuk leven. Schrikken van geluiden, andere mensen, andere honden. Je kunt je afvragen of er überhaupt sprake is van kwaliteit van leven voor zo’n hond. Daarbij is een angstige hond in sommige situaties, bij het ontbreken van een andere uitweg, geneigd om te bijten!!

Maar ook een te zelfverzekerde hond (vaak ook wel „dominant“ genoemd) brengt een risico met zich mee en vereist een specifieke omgang met kennis van hondentaal en leiderschap . Als eigenaar heb je ook daar een verantwoordelijkheid.

De toekomst van de Eurasier

Alle (toekomstige) Eurasier eigenaars willen graag een hond met het karakter (en uiterlijk) dat beschreven staat in de rasomschrijving. Daarom is het belangrijk dat we als Eurasier eigenaars en liefhebbers, ons realiseren dat om honden te kunnen (blijven) fokken die qua gedrag aan alle eisen van onze tijd en onze maatschappij kunnen voldoen, we éé moeten weten hoe het met de huidige populatie Eurasier is gesteld.

Dat is dus de reden waarom de EVN een GEK test, met een gedragsparcours organiseert, waarbij we met alledaagse prikkels op het gebied van o.a. geluid & beweging trachten inzicht te krijgen in het gedrag van onze populatie.

Voor de beoordeling wordt een ervaren neutrale gedragskeurmeester uitgenodigd die de bevindingen op een scoreformulier per hond aangeeft . Tevens wordt u als eigenaar gevraagd om het gedrag van uw hond in bepaalde situaties te omschrijven.

Exterieur beoordeling tijdens de GEK test

Voor iedere rashond geldt in principe dat men tracht om naar een ideaalbeeld qua uiterlijk te fokken. Bij de Eurasier is dat de FCI standaard 291. Tijdens de testdag wordt dus ook het uiterlijk van uw hond beoordeeld. Een ervaren Eurasier keurmeester beoordeeld uw hond op de punten die in de standaard zijn genoemd.

Dit is anders dan tijdens een show, de keurmeester neemt uitgebreid de tijd voor uw hond. Goede en misschien iets minder goede kanten komen naar voren en worden op een formulier vermeld.

Deze exterieurkeuring stelt ons in staat meer inzicht in het exterieur van onze Eurasier populatie te krijgen en is voor uw fokker belangrijk bij het zoeken naar een reu voor bijvoorbeeld een volgend nestje.

Als uw hond meedoet met de test, worden er ook foto’s gemaakt.

De verzamelde gegevens over gedrag en uiterlijk en natuurlijk de foto’s worden naderhand in een rapportage samengevat en aan u doorgestuurd.

Fokplannen?

Heeft u er zelf al over nagedacht om uw hond in te zetten voor de fok, dan is deze test verplicht. Natuurlijk moet een hond voordat er mee kan worden gefokt eerst aan de voorwaarden die in het VFR worden gesteld voldoen. Voldoet uw hond aan alle voorwaarden dan wordt door de fokcommissie een foktoelating gegeven, voor 1 of 2 nesten. Deze foktoelating wordt in het clubblad gepubliceerd.

De minimale leeftijd voor deelname is 15 maanden.

Kosten bedragen 50 euro.

Aanmelden via fokcommissie@eurasier.nl

Wezenstest

Eurasier en gedrag

De meeste honden -en zeker de Eurasier- worden tegenwoordig eigenlijk alleen gehouden als gezelschapsdier. „De maatschappij“ wordt steeds minder tolerant ten opzichte van huisdieren, terwijl er steeds meer huisdieren bijkomen.
Het gevolg daarvan is dat wij steeds meer verwachten van onze lievelingen.

Toen Julius Wipfel begon met de eerste kruisingen 50 jaar geleden, (de wolf-chow) was zijn ideaal een familie en gezinshond te fokken, iets dat in die tijd, vlak na de 2e wereldoorlog eigenlijk vrij bijzonder was. Honden hadden toen eigenlijk gewoon een functie, bijvoorbeeld waakhond, herdershond, jachthond maar „gezelschapshond“?
Nee, dat was iets aparts.

In de afgelopen 50 jaar zijn Eurasier rasverenigingen en hun fokkers zich steeds bezig gehouden met het zo goed mogelijk, op jonge leeftijd al bekend maken van hun nestje Eurasier pups met de mensenwereld. U als eigenaar heeft daarvan de vruchten kunnen plukken en bent als het goed is daar verder gegaan waar de fokker gestopt is.
Uw Eurasier opvoeden tot een prima gezelschap, gezins en familie hond.

De meeste Eurasier eigenaren zijn daarin prima geslaagd !!

De toekomst van de Eurasier

Alle Eurasier-eigenaars willen graag een hond met het karakter dat beschreven staat in de rasomschrijving, onder andere stabiel en met zelfvertrouwen. Dat zijn prettige huishonden die je overal mee naar toe kunt nemen.
Het is daarom belangrijk dat we als rasvereniging, maar vooral als Eurasier-eigenaars en liefhebbers, ons realiseren dat om honden te kunnen (blijven) fokken die qua gedrag aan alle eisen van onze tijd en onze maatschappij kunnen voldoen, we éérst moeten weten hoe het met de huidige populatie Eurasier is gesteld.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gedrag (naast opvoeding) ook genetisch bepaald wordt: Wat er „genetisch“ in zit kan er ook niet uitkomen!
Uw hele lieve sociale Eurasier kan zo zijn geworden, doordat hij een geweldige fokker heeft gehad die alle moeite heeft gedaan om de pups goed te socialiseren, daarna u als baas kreeg en u hem/haar natuurlijk alle mogelijkheden heeft geboden om een sociale hond te worden.

Maar beseft u zich ook dat uw geweldige hond deze eigenschappen alleen maar kan laten zien, als hij/zij er ook de genetische aanleg voor heeft? Overigens geldt dat ook voor de minder gewenste eigenschappen van onze familiehonden!

Eurasier gedrag, welk cijfer geeft u uw hond?

Als je kijkt op een schaal van 1 tot 10 , waarbij 1 angst is, en 10 dominant is naar de eigenaar, dan hebben de meeste mensen het liefst een hond die ergens rond nummer 6/7 zit.

Waarom? Simpel, een angstige hond heeft namelijk echt geen leuk leven!

Stel je voor dat jezelf telkens schrikt van geluiden, andere mensen, andere honden.
Je kunt je dan afvragen of er überhaupt sprake is van kwaliteit van leven voor de hond?
Maar dat niet alleen. Een angstige hond is een hond die misschien zo bang is, in sommige situaties, dat hij/zij alleen nog agressie als mogelijkheid ziet om de voor hem/haar enge situatie op te lossen: door te bijten!
Kijken we naar het andere uiterste van de schaal, dus richting „10“. dan hebben we het over een hond die in de natuur geschikt zou zijn als roedelleider: Bulkend van het zelfvertrouwen zal deze hond alles willen regelen. Voor de ervaren hondenkenner is deze hond prima geschikt. Deze hond zal er van doordrongen moeten raken dat hij echt lager in de roedel staat dan de eigenaren. Dat vraagt om een specifieke omgang waarbij kennis van de hondentaal en roedelleiderschap noodzaak is.

Bij een eigenaar die zich daar niet bewust mee bezig houdt is de kans op een ernstig bijtincident met flinke wonden groot. Het is dus belangrijk dat we alleen Eurasier met het juiste karakter in zetten voor de fok. Dat we ook weten welk gedrag de nakomelingen uit een combinatie hebben, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de Eurasier dat geweldige karakter blijft houden: zo rond „nummer 7“.

De EVN organiseert daarom sinds een aantal jaren een test, waarin we proberen meer te weten te komen over de Eurasier die in Nederland wonen. Deze test wordt ook wel „wezenstest“ genoemd. De wezenstest is óók een onderdeel van de foktoelatingsprocedure. Daarom wordt ook niet alleen naar het gedrag, maar ook naar het exterieur van de honden gekeken.

In de landen waarmee wij als EVN samenwerken op fokgebied heeft men een soortgelijke foktoelatingsprocedure zodat we gegevens kunnen uitwisselen.

Fokken niks voor u?

Nu denkt u natuurlijk, ach, ik wil helemaal niet gaan fokken, dus wat moet ik nu met mijn Eurasier op de wezenstest? Misschien dat we dit het beste kunnen vergelijken met het maken van een puzzel. Iedere afzonderlijke hond is als een puzzelstukje van een grote legpuzzel; het ras Eurasier. Hoe meer stukjes van de legpuzzel bekend zijn, hoe beter je kunt zien wat de puzzel nu voorstelt.

Maar je kunt ook beter zien waar nog een stukje ontbreekt! Hoe meer puzzelstukjes er zijn, hoe beter (sneller/doelgerichter, grotere keuzemogelijkheid) je het volgende stukje van de puzzel kunt kiezen om er een goed geheel van te maken, dus een passende partner te vinden

Gedrag, gezondheid en uiterlijk

Zoals u misschien al begrijpt, geldt dit „puzzelvoorbeeld“ niet alleen voor het gedrag en uiterlijk, maar ook voor de gezondheid van onze honden.
Vandaar dat we als rasvereniging de medische onderzoeken stimuleren door middel van „borg“. Daarbij maakt het niet uit of we het puzzelstukje (lees: hond) gebruiken om mee te fokken of niet.

Hoe meer gegevens we hebben over onze honden (dus hoe meer puzzelstukjes) hoe meer inzicht we hebben of -en in hoeverre- de Eurasier beantwoordt aan het doel dat wij ons stellen, het fokken naar de rasstandaard: gezonde, mooie honden met een karakter dat past binnen de standaard.

  • Wilt u de EVN helpen om die puzzelstukjes met informatie te krijgen?
  • Heeft u misschien vragen over het gedrag van uw Eurasier?
  • Vindt u het gewoon leuk om meer over uw eigen Eurasier te weten te komen?