Het bestuur van de EVN heeft besloten dat voor 2021 voorlopig nog geen Algemene Ledenvergadering wordt gepand. Het bestuur zal zich maandelijks beraden over een eventuele datum voor de ALV, zodra zicht is op het verdere verloop van de Corona crisis. Houdt u onze website en facebookpagina in de gaten.