Het bestuur van de EVN wil bij deze haar fokkers en andere leden informeren over een ongeplande dekking welke plaatsvond tijdens de Clubmatch van de EVN op 22 mei 2022.

Aangezien dit een niet gepland nest is van twee ouderdieren die op het moment van dekking niet volledig aan de eisen van het Verenigings Fok Regelement voldeden en de dekking als zo danig niet gepland was, voldoet deze niet aan de voorwaarden voor afgifte van een IFEZ-certificaat.

Het bestuur heeft besloten dat de pups bemiddeld kunnen worden via de EVN wachtlijst en begeleid door een EVN nestbegeleider. Fokker dient daarbij zoals gebruikelijk de potentiƫle eigenaren te informeren over mogelijk aanwezige erfelijke afwijkingen behorend bij het ras. Bij bemiddeling zal tevens de borgregeling van kracht zijn.

Het Bestuur