Uitnodiging ALV Zaterdag 11 september

 

Aanvang: 14:00 uur
Locatie: KC Arnhem Drielsedijk 15A, 6841HJ Arnhem

Vanwege de corona-maatregelen is er slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.

Vooraf aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan de secretaris.
secretaris@eurasier.nl

Agenda ALV 2021

  • Opening voorzitter en ingekomen stukken
  • Notulen ALV 2020 ter goedkeuring
  • Jaarverslag Algemeen en Financieel
  • Verslag Kascommissie
  • Instellen nieuwe Kascommissie
  • Begroting 2021
  • VFR
  • Vaststellen pup prijs en borg
  • Rondvraag en sluiting

Alle benodigde verslagen vindt u in clubblad 2021-1