Commissie Activiteiten

Bestuurslid

Vacant

Commissieleden

Anja van der Leest-Peters

Clubmatch

Dhr. Arthur van Holst
Mw. Francis van Holst