Vacature Voorzitter

De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging. Hij/zij vertegenwoordigd de vereniging naar buiten.

Formele taken

  • Leiden van de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
  • Handhaven van de statuten en reglementen van de vereniging en ook buiten de vergaderingen toezicht houden op deze handhaving. De voorzitter bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt. Hij/zij handhaaft de orde in de vergadering.
  • Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.
  • De voorzitter vertegenwoordigd ook de vereniging in de internationale Eurasierwereld, bijvoorbeeld de IFEZ en verdedigd daar de standpunten van de EVN.

Profiel

De voorzitter dient over een behoorlijke portie algemene kennis van de kynologie te beschikken, maar ook en vooral kennis van het ras Eurasier en de organisaties die zich met het fokken van de Euraiser bezig houden.

De voozitter moet een goed inzicht in de doelstellingen van de vereniging hebben en deze samen met het bestuur kunnen omzetten in een strategie en beleid. Hij/zij geeft daarbij leiding aan het bestuur en heeft daarbij niet alleen een sturende maar ook een bemiddelende rol. Hierbij is het van belang goed tussen hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden.

Mocht deze kennis nog of niet voldoende aanwezig zijn, dan is bereidheid gevraagd deze te vergaren. Kandidaten dienen zich daarom bij voorkeur meerdere jaren voor de functie beschikbaar te stellen. Gezien de buitenlandse contacten is een redelijke beheersing van de Duitse en Engelse taal van belang. De huidige voorzitter is beschikbaar om kandidaten voor te bereieden en hen met raad en daad ter zijde te staan.

Last bit not least: De voorzitter moet een fan van de Eurasier zijn!

Wordt je enthousiast van deze vacature en denk je dat je past? reageer dan nu via bestuur@eurasier.nl

Ga terug