Reactie EVN op dekmelding Leon Scholten

Het bestuur van de EVN brengt graag bij u onder de aandacht dat de door Leon Scholten op Facebook gepubliceerde dekking tussen Shanti en Jack een NIET door de EVN goedgekeurde dekking is. De EVN heeft beide honden niet toegelaten tot de fok omdat beide honden niet aan de gezondheidseisen van ons door de RVB goedgekeurde en geregistreerde fokreglement voldoen.

Leon Scholten en Katinka Stroet hebben vanwege het niet toelaten van de honden tot de fok hun lidmaatschap opgezegd. Wij distantiëren ons dan ook volledig van deze dekking buiten de EVN om en adviseren onze leden, maar ook anderen die overwegen een pup uit dit nest te kopen, hier goed over na te denken en kritische vragen m.b.t. de gezondheid van de pups en de ouderdieren te stellen.

De EVN kan (om privacy-redenen) helaas geen details over de gezondheidsuitslagen van de honden geven. De enige informatie die openbaar is, kunt u vinden op de website van de Raad van Beheer, onder de volgende link: Raad van Beheer

Ga terug