Nieuws

Vacature Voorzitter

De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging. Hij/zij vertegenwoordigd de vereniging naar buiten.

Formele taken

  • Leiden van de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
  • Handhaven van de statuten en reglementen van de vereniging en ook buiten de vergaderingen toezicht houden op deze handhaving. De voorzitter bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt. Hij/zij handhaaft de orde in de vergadering.
  • Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.
  • De voorzitter vertegenwoordigd ook de vereniging in de internationale Eurasierwereld, bijvoorbeeld de IFEZ en verdedigd daar de standpunten van de EVN.

Profiel

De voorzitter dient over een behoorlijke portie algemene kennis van de kynologie te beschikken, maar ook en vooral kennis van het ras Eurasier en de organisaties die zich met het fokken van de Euraiser bezig houden.

De voozitter moet een goed inzicht in de doelstellingen van de vereniging hebben en deze samen met het bestuur kunnen omzetten in een strategie en beleid. Hij/zij geeft daarbij leiding aan het bestuur en heeft daarbij niet alleen een sturende maar ook een bemiddelende rol. Hierbij is het van belang goed tussen hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden.

Mocht deze kennis nog of niet voldoende aanwezig zijn, dan is bereidheid gevraagd deze te vergaren. Kandidaten dienen zich daarom bij voorkeur meerdere jaren voor de functie beschikbaar te stellen. Gezien de buitenlandse contacten is een redelijke beheersing van de Duitse en Engelse taal van belang. De huidige voorzitter is beschikbaar om kandidaten voor te bereieden en hen met raad en daad ter zijde te staan.

Last bit not least: De voorzitter moet een fan van de Eurasier zijn!

Wordt je enthousiast van deze vacature en denk je dat je past? reageer dan nu via bestuur@eurasier.nl


Vacature Activiteitencoördinator

In verband met verschillende veranderingen in het leven zoeken we iemand die Myrna op kan volgen als activiteiten coördinator van de activiteiten van de Eurasier Vereniging Nederland.

Wat heb je nodig?
– Interesse in de Eurasier.

– Interesse in alles rondom het ras en raad van beheer.

– Enthousiasme!

– Mogelijkheid om wandelingen te organiseren of mensen te vinden die dit graag willen doen.

Wat zoeken we?

Iemand die contacten kan leggen en onderhouden. Die het leuk vind om dingen te organiseren, mensen aan te moedigen om wandelingen te organiseren en enthousiasme toont. Kennis van het ras is fijn maar geen pré, de medebestuursleden helpen je graag en je leert het vanzelf.

Het is belangrijk dat je het leuk vind om samen te werken en niet bang is om een groot evenement zoals de clubmatch te coördineren. Veel taken legen bij andere teamleden die zich bezighouden met de clubmatch. Je bent met name verantwoordelijk voor het bijhouden van het draaiboek, is alles op tijd af en het bedenken van een leuk presentje voor de vrijwilligers van de clubmatch.

Wordt je enthousiast van deze vacature en denk je dat je past? reageer dan nu via bestuur@eurasier.nl

Heb je vragen stuur dan een e-mail naar activiteiten@eurasier.nl

 

In memoriam Meneer Brum 25-09-2017

Hierbij willen wij aan alle leden van de Eurasiervereniging meedelen dat
wij, onze Meneer Brum maandag 25 september hebben moeten laten inslapen

Meneer Brum werd op 3 weken na 14 jaar. Door veel leden heeft hij de naam
Meneer Brum gekregen en werd daardoor bekend.

Hartelijk dank hiervoor.

Rob en Gerry van den Bosch


Gekke (eet)gewoontes thema

Oeps….we hebben een foutje gemaakt in het huidige clubblad. Wil je foto’s aanleveren voor het ‘Gekke (eet)gewoontes’ Thema, dan kan je ze voor 1 november sturen naar de redactie.


Wandeling Herperduin te Oss op 9 december 2017


Oudere berichten »