Bestuur en commissies

EVN Contactgegevens

Correspondentieadres

EVN Secretariaat
Nicolaas Beetslaan 180
2741 ZR  Waddinxveen

Bankgegevens

Postbank 3082982 (IBAN NL91INGB0003082982 BIC INGBL2A) t.n.v. Eurasier Vereniging Nederland te Almere.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Dhr. John Stegman
T: +49 244 9919536

Secretaris

Dhr. Luit Huisman
T: (+31) 06 83271087

Penningmeester

Dhr. Arthur van Holst
Tjeukemeerstraat 25
1317 BL Almere
T: (+31) 036 5304173

 

Commissies

Fok en Gezondheid

Eurasier info & Bemiddeling

Media & Communicatie

Activiteiten

Contactpersoon Raad Van Beheer